Tuyển dụng chuỗi nhà hàng Hai Con Bò

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
28-01-2019

- Địa chỉ phỏng vấn : 85 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. - Liên hệ : 0836600909 Ms Dương (phỏng vấn trực tiếp).

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP
28-01-2019

- Địa chỉ phỏng vấn : 85 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. - Liên hệ : 0836600909 Ms Dương (phỏng vấn trực tiếp).

NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
28-01-2019

- Liên hệ : 0836600909 Ms Dương-P.NS -Email: nhansu@haiconbo.com.vn - Làm việc tại văn phòng chính : 85 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG
28-01-2019

- Liên hệ : 0836600909 Ms Dương-P.NS -Email: nhansu@haiconbo.com.vn

KẾ TOÁN THANH TOÁN
28-01-2019

- Liên hệ : 0836600909 Ms Dương-P.NS -Email: nhansu@haiconbo.com.vn - Làm việc tại văn phòng chính : 85 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.