Tuyển dụng chuỗi nhà hàng Hai Con Bò

Nhà hàng BEEFSTEAK Hai Con Bò Tuyển Dụng
08-10-2018

Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, thân thiện, luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động. Nhiều ưu đãi cho nhân viên làm việc gắn bó lâu dài: xét duyệt tăng lương, thăng chức theo năng lực/hiệu quả công việc; lương nhân ba vào dịp lễ Tết, có lương tháng 13